Erven

Als er iemand is overleden, moet er vaak veel geregeld worden. Zo zullen verschillende instanties vragen naar een bewijs wie de erfgenaam of executeur is. Voor zo’n ‘verklaring van erfrecht’ of ‘verklaring van executele’ kun je bij de Formaat Notaris terecht.

Wat kan een Formaat Notaris voor je betekenen?

De Formaat Notaris zoekt voor je uit of er een testament bekend is en of daarin een executeur benoemd staat. Daarnaast gaat de notaris na wie de naaste verwanten zijn en wie daarvan (eventueel) de erfgenaam is. Indien er meerdere erfgenamen zijn is het mogelijk om aan één iemand de volmacht te geven. En als een erfgenaam minderjarig is, gelden er volgens de wet speciale regels. Bovendien moet dan de kantonrechter betrokken worden bij de afwikkeling.

De afwikkeling van de erfenis uitbesteden?

Dat kan. Naast het afgeven van een verklaring van erfrecht of executele is de Formaat Notaris er ook om je te helpen bij de afwikkeling van de erfenis. Bijvoorbeeld als je weinig tijd hebt, maar ook als er moeilijkheden zijn tussen de verschillende erfgenamen. De Formaat Notaris neemt een onafhankelijke positie in en kan je zodoende helpen om de nalatenschap snel en makkelijk af te wikkelen.

Wat komt er allemaal bij kijken?

De Formaat Notaris brengt dan de erfenis in kaart en handelt lopende zaken af. Hij verzorgt tevens de aangifte erfbelasting en onderhoudt het contact met de belastingdienst. Als laatste wordt er een akte van verdeling opgemaakt. Als één van de erfgenamen nog minderjarig is, dan dient de verdeling van de erfenis bij notariële akte te worden vastgelegd. Dit geldt ook als onroerende zaken of aandelen in een B.V. onderdeel uitmaken van de erfenis.

Heb je nog een vraag? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met een Formaat Notaris bij jou in de buurt.