Rechtsvormen

In grote lijnen bestaan er twee soorten organisaties: organisatievormen zonder en mét rechtspersoonlijkheid.

Organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid

Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid kun je zélf aansprakelijk worden gesteld. Er wordt dan geen onderscheid gemaakt tussen je privévermogen en het ondernemingsvermogen. Je bent dus met je gehele vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van je onderneming.

De organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn:

De laatste twee zijn speciale vormen van een maatschap.

Organisaties mét rechtspersoonlijkheid

Rechtsvormen mét rechtspersoonlijkheid worden ook wel ‘rechtspersonen’ genoemd. Zo’n rechtspersoon heeft net als een mens zelfstandig rechten en plichten. Dit betekent dat je niet meer geld kunt verliezen dan het bedrag waarvoor je in de onderneming deelneemt. Hiermee is het risico dat je privé aansprakelijk wordt gesteld dus beperkt.

De organisatievormen met rechtspersoonlijkheid zijn:

Deze laatste twee zijn overigens veel minder geschikt voor het uitoefenen van een onderneming.

Vraag jij je af of de huidige rechtsvorm van jouw onderneming nog wel voldoende past? Maak eens een vrijblijvende afspraak bij een Formaat Notaris. Hij denkt graag met je mee en kan je helpen bij het veranderen van de rechtsvorm van jouw onderneming.