Testament

In een testament laat je belangrijke zaken vastleggen voor als je er niet meer bent. Als je geen testament laat opstellen, dan gaat je vermogen – volgens het wettelijk erfrecht – naar de erfgenamen (eerst kinderen en kleinkinderen, daarna ouders, broers/zussen, etc.).

De volgende zaken kun je in een testament laten opnemen:

1. Voogdijregeling

Hierin maak je afspraken over wie er voor je kinderen zorgt als ze nog minderjarig zijn, maar jij er niet meer bent. Deze afspraken worden per ouder in een eigen testament vastgelegd.

2. Nalatenschap

In een testament kun je ook laten vastleggen aan wie jij jouw vermogen nalaat. Dat kan je partner zijn, je kinderen, familieleden, en zelfs een goed doel. Ook kun je bijvoorbeeld laten vastleggen dat je vermogen in eerste instantie naar je partner gaat, maar als hij/zij ook komt te overlijden, alles naar jouw familie gaat.

Daarnaast kun je een regeling treffen voor je kinderen. Bijvoorbeeld als je wilt dat de erfenis volledig naar je kinderen gaat en niet de helft ervan hoeft te worden afgestaan aan je ex-partner (na echtscheiding). Dit leg je vast in een uitsluitingsclausule.

De Formaat Notaris geeft ook persoonlijk advies

Naast het opstellen, wijzigen of intrekken van een notariële akte, kan een Formaat Notaris je ook persoonlijk advies geven. Hij heeft namelijk veel expertise op het gebied van nalatenschappen (estate planning) en voogdijregelingen.

Bovendien weet hij hoe je ervoor zorgt dat je niet inteert op je vermogen zodra je aanspraak maakt op AWBZ-zorg.

Wil je meer weten? Kom eens langs of maak een afspraak bij een Formaat Notaris bij jou in de buurt.