AWBZ-zorg eigen bijdrage

AWBZ-zorg eigen bijdrage

Sinds 1 januari 2013 is de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg flink omhoog gegaan. Dit komt doordat een hoger percentage van het vermogen uit Box 3 (volgens de Wet inkomstenbelasting 2001) wordt meegeteld bij het verzamelinkomen. En het verzamelinkomen is de basis van de berekening voor de eigen bijdrage.

Wil je voorkomen dat de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg (een deel van) je vermogen ‘opeet’?

Kom dan eens langs bij een Formaat Notaris.

Hij kan je alles vertellen over de diverse mogelijkheden. Bijvoorbeeld ‘groen’ beleggen, of je vermogen op papier schenken aan je kinderen en/of kleinkinderen.

Ook kun je in je testament een clausule laten opnemen waardoor de kinderen in bepaalde gevallen hun kindsdeel kunnen opeisen zodra de langstlevende ouder een beroep doet op AWBZ-zorg.