Besloten vennootschap (B.V.)

Besloten vennootschap

Een B.V. is een vennootschap waarin het kapitaal in aandelen is verdeeld. Het belangrijkste verschil met een N.V. is dat de aandelen van een B.V. niet vrij overdraagbaar zijn. Een B.V. heeft rechtspersoonlijkheid en als aandeelhouder ben je daarmee dus beperkt aansprakelijk, namelijk tot het bedrag van de storting op de aandelen.

De aandelen: op naam

De aandelen van een B.V. zijn altijd op naam en daarmee zijn de aandelen niet vrij overdraagbaar (vandaar ‘besloten’ vennootschap). De aandelen kunnen alleen door middel van een notariële akte worden overgedragen op een ander.

Blokkeringsregeling of niet?

De wet heeft als basisregeling dat er een blokkeringsregeling geldt bij de overdracht van aandelen. De statuten van de B.V. kunnen een dergelijke blokkeringsregeling inhouden, maar je kunt hier ook van afwijken en geen blokkeringsregeling opnemen. De aandelen zijn dan in het laatste geval vrijelijk overdraagbaar aan een derde zonder dat de mede-aandeelhouders daar dan iets van kunnen zeggen.

Als je wel een dergelijke regeling wilt opnemen kan deze inhouden dat aandelen eerst aan de mede-aandeelhouders moeten worden aangeboden bij een voorgenomen overdracht óf dat in zo’n geval goedkeuring van een vennootschapsorgaan is vereist. Deze blokkering regelt meestal ook de overgang bij vererving van aandelen. In zo’n geval kunnen de erfgenamen worden gedwongen de aandelen aan te bieden aan de mede-aandeelhouder of dat dat juist niet hoeft.

De aandeelhouders: inleg met het oog op winst

De aandeelhouders zijn degenen die de B.V. kapitaal verschaffen. Zij krijgen een bepaald aantal aandelen op naam. De enige verplichting die de aandeelhouder heeft, is het volstorten van de door hem genomen aandelen. Dit betekent dat de aandeelhouder de waarde van de aandelen in geld aan de B.V. moet betalen (of goederen met een bepaalde waarde in de B.V moet inbrengen). De winst die met de onderneming wordt gemaakt, mag de B.V. uitkeren aan de aandeelhouders.

Een B.V. oprichten

Een B.V. kun je alleen, of met meerdere personen oprichten. Het is niet meer verplicht om bij de oprichting van een nieuwe B.V. een minimum kapitaal van € 18.000 te storten.

Het is wettelijk vastgesteld dat de oprichting van een B.V. en de overdracht van de aandelen bij notariële akte moeten plaatsvinden.

Neem eens contact op met een Formaat Notaris bij je in de buurt. Hij kan je alles vertellen over de voor- en nadelen van een B.V. en een regeling maken die helemaal past bij jouw situatie.