Category

Nieuwsflitsen

UBO-register januari 2020 in werking

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Het wetsvoorstel 35179 (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten) strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registeren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Lees meer

Regionale verschillen in huizenprijzen groter

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2018 toegenomen tot ruim 287 duizend euro. In Blaricum werd het meest betaald voor een bestaande koopwoning, in Delfzijl het minst. Het prijsverschil van woningen in gemeenten met de hoogste en laagste gemiddelde verkoopprijs was met 760 duizend euro nog nooit zo groot. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.

Lees meer

Schenkingen vooral van ouders aan vermogende kinderen

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

Vooral personen uit de meest vermogende huishoudens van Nederland doen schenkingen. Tussen 2007 en 2015 deden Nederlandse huishoudens gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar met gemiddeld een totale waarde van bijna 4,5 miljard euro per jaar. 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de 20 procent huishoudens met het meeste vermogen. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek naar schenkingen op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie.

Lees meer

Hogere Hogere hypotheekschuld bij huishoudens

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens is in het derde kwartaal van 2018 met 1 miljard euro gestegen tot 702 miljard euro. Dit is het zevende kwartaal op rij dat de hypotheekschuld toenam. Wel is de toename in het derde kwartaal de kleinste in deze periode.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/52/hogere-hypotheekschuld-bij-huishoudens

Vragen? Raadpleeg uw notaris of bel de notaristelefoon

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

De Notaristelefoon is de publieksinformatielijn van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). U kunt bij de Notaristelefoon terecht voor al uw algemene vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning, huwelijkse voorwaarden enzovoorts.  De medewerkers van de Notaristelefoon kunnen geen second opinion geven; zij horen namelijk alleen uw kant van het verhaal. Bij meer gedetailleerde vragen verwijzen zij u door naar een notaris.

http://www.notaris.nl/notaristelefoon

 

Marjolein Elings wordt eerste vrouwelijke voorzitter van Formaat Notarissen

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Formaat Notarissen op 9 november jl. is mr Marjolein Elings – van Hooijdonk, notaris bij Van Rhijn notarissen in Zeist, unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter voor Formaat Notarissen. Zij treedt aan in januari 2019 en wordt de eerste vrouwelijke voorzitter sinds de oprichting van Formaat Notarissen in 1999.

Mr Mathijs Tacken, notaris bij Van Wijk notarissen in Wassenaar, bekleedt sinds 9 november de rol van penningmeester.

Marjolein Elings is sinds 1 oktober 1997 werkzaam als notaris. Elings: “Als voorzitter wil ik streven naar (nog meer) heldere communicatie met de leden, betrokkenheid van de leden (verder) bevorderen en meehelpen met de uitwerking van initiatieven waar de leden behoefte aan hebben.”

Mathijs Tacken, sinds 1997 werkzaam in de notariële praktijk in Rotterdam en Den Haag en sinds 2007 notaris te Wassenaar. Net als Marjolein Elings ziet hij de toegevoegde waarde van een sterk samenwerkingsverband: “Collegialiteit en goede relaties met collega’s is essentieel. Zeker in een tijd waarin veranderingen voor de uitoefening van traditionele beroepen grote uitdagingen vormen. Het zal de Nederlandse notariskantoren niet lukken om daar zelf een oplossing voor te verzinnen of goed mee om te gaan; de krachten moeten gebundeld worden”.

.