Commanditaire vennootschap (c.v.)

Commanditaire Vennootschap

De commanditaire vennootschap is een bijzondere verschijningsvorm van de v.o.f. Het belangrijkste verschil met de v.o.f. is dat bij de c.v. twee soorten vennoten worden onderscheiden: de beherende vennoten en de commanditaire vennoten.

Beherende vennoot

De beherende vennoot van de c.v. is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsschulden (evenals de vennoot van een v.o.f.).

Commanditaire vennoot (stille vennoot)

De commanditaire vennoot treedt alleen op als financier van de vennootschap en kan niet voor méér aansprakelijk worden gesteld dan het bedrag dat hij heeft ingebracht. Als de commanditaire vennoot toch uit naam van de c.v. handelt, wordt hij alsnog als beherende vennoot aangemerkt. Hij is dus alleen geldschieter achter de coulissen en wordt daarom een ‘stille vennoot’ genoemd.

Wanneer kies je voor een c.v.?

De commanditaire vennootschap leent zich met name voor ondernemingen die financiering nodig hebben, maar de benodigde geldbedragen niet willen lenen. De commanditaire vennoot ontvangt namelijk geen rente, maar deelt in de winst. Hij neemt dus risico met het geld dat hij inbrengt, maar profiteert ook wanneer de resultaten positief zijn.