Hypotheekakte

Hypotheekakte

Als je je huis financiert door middel van een lening, sluit je doorgaans twee overeenkomsten met de bank: een geldleningsovereenkomst en een overeenkomst van hypotheek.

In de hypotheekakte wordt de vestiging van het recht van hypotheek geregeld en soms ook de geldleningsovereenkomst. Jij als hypotheekgever geeft het recht van hypotheek en de bank als hypotheeknemer/houder neemt het recht van hypotheek.

Bovendien staat in de hypotheekakte het bedrag vermeld waarvoor hypotheek wordt verleend. Dit bedrag is meestal hoger dan het bedrag dat je leent van de bank, omdat de bank wil dat de extra (incasso)kosten, boeten en achterstallige rente hiermee ook gedekt zijn. Die posten worden begroot op een bepaald bedrag of percentage (vaak 30% tot 60% van de hoofdsom). Je bent dit bedrag niet schuldig, het geeft de bank alleen een extra zekerheid. Er kan dus nooit méér op je worden verhaald dan je in feite bent verschuldigd.

De rol van de Formaat Notaris

Voor vestiging van een recht van hypotheek dient er een notariële akte te worden opgesteld die in de openbare registers van het Kadaster wordt ingeschreven. Hier kan je Formaat Notaris je bij helpen. Hij stelt de hypotheekakte op, geeft advies en uitleg, en regelt met je bank de geldstromen.

Moment van ondertekenen

De hypotheekakte onderteken je als koper normaal gesproken tegelijkertijd met de leveringsakte. Daarvoor hoef je dan vaak maar één keer naar de notaris.

Heb je nog een vraag? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met een Formaat Notaris bij jou in de buurt.