Koopovereenkomst

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst is het eerste document wat wordt opgemaakt als je een huis koopt. Dit document bevat de gemaakte afspraken tussen de koper en de verkoper.

Er staat onder andere in:

  • wat het bedrag is waarvoor het huis is verkocht;
  • of er een financieringsvoorbehoud door de koper is gemaakt;
  • wat de leveringsdatum is bij de notaris.

De woning wisselt pas echt van eigenaar wanneer de leveringsakte is ondertekend bij de Formaat Notaris en de akte is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Wat kan een Formaat Notaris voor je betekenen?

We raden je aan om vóór de ondertekening van de koopovereenkomst altijd even bij je Formaat Notaris langs te gaan. Zo weet je zeker dat er geen nadelige bepalingen in de overeenkomst staan.

Bovendien kun je er extra zekerheden in laten opnemen, zoals ontbindende voorwaarden. Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is dat je de financiering binnen een bepaalde termijn moet kunnen regelen. Lukt dat niet – en kun je je hypotheek dus niet rond krijgen – dan kun je de koopovereenkomst ontbinden.

Geen makelaar?

Schakel je geen makelaar in, maar verkoop je je huis zelf? Laat dan een Formaat Notaris de koopovereenkomst voor je opstellen. Zo weet je zeker dat je je zaken goed regelt, ook zonder makelaar.

Waarom heet het een ‘voorlopige koopovereenkomst’?

De koopovereenkomst wordt ook wel ‘voorlopige koopovereenkomst’ genoemd. Met ‘voorlopig’ wordt bedoeld dat na de koopovereenkomst nog een leveringsakte wordt getekend. Het betekent niet dat je zomaar van de koop kunt afzien.
Als je na ondertekening toch van de koop wilt afzien, kan dat vervelende consequenties hebben, zoals een flinke geldboete.

Bedenktijd

Ben je een (particuliere) koper van een huis, appartementsrecht of lidmaatschapsrecht van een coöperatie? Sinds 1 september 2003 heb je het recht om de koopovereenkomst te ontbinden binnen drie (werk)dagen na het tot stand komen ervan. Deze regeling beschermt jou – als (particuliere) koper – tegen een overhaast genomen aankoopbeslissing.

Je hoeft geen specifieke reden te hebben om de koopovereenkomst te ontbinden. En een schadevergoeding of boete ben je ook niet verschuldigd.

De bedenktijd van drie dagen gaat in op de dag (0.00 uur) na ontvangst door de koper van de door beide partijen getekende koopovereenkomst. Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee. Wel moet de koper er in zo’n situatie voor zorgen dat de verkoper de verklaring, waarin de koper een beroep doet op deze ontbinding, binnen drie dagen heeft ontvangen (dus vóór 24.00 uur van de laatste dag).

Heb je nog een vraag? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met een Formaat Notaris bij jou in de buurt.