Leveringsakte

Leveringsakte

De leveringsakte (ook wel overdrachtsakte genoemd) volgt op de koopovereenkomst. De leveringsakte moet door de notaris, de koper en de verkoper worden ondertekend. Daarna zorgt de notaris ervoor dat de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster. Pas dan is het huis officieel van jou!

Klopt alles?

Het Kadaster is een overheidsinstelling die van alle woningen en overige registergoederen precies bijhoudt wat de kenmerken zijn en wie de eigenaar is. Deze informatie wordt bijgehouden in openbare registers die iedereen kan raadplegen. De notaris gebruikt de openbare registers om te onderzoeken of alles rondom de leveringsakte en de hypotheekakte in orde is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gelegde beslagen of faillissementen. Ook controleert hij of alle benodigde gelden wel zijn ontvangen.

Inhoud van de leveringsakte

De notaris stelt zelf de leveringsakte op aan de hand van de getekende koopovereenkomst. De meest voorkomende zaken die in een leveringsakte worden geregeld zijn:

  • de betaling van de koopprijs;
  • erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere bepalingen;
  • ontbindende voorwaarden uit de onderliggende overeenkomst;
  • de volmacht tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen bij het Kadaster;
  • de overdrachtsbelasting.

Moment van ondertekenen

De leveringsakte onderteken je als koper normaal gesproken tegelijkertijd met de hypotheekakte.

Heb je nog een vraag? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met een Formaat Notaris bij jou in de buurt.