Maatschap

Maatschap oprichten

Oefen je een vrij beroep uit, zoals arts, advocaat of accountant? Dan is een maatschap waarschijnlijk een juiste keuze.

Een voordeel van de maatschap is dat je de gezamenlijke kosten kunt delen, zoals dure apparatuur en de huur van het pand.

Er zijn twee soorten maatschappen: een stille maatschap en een openbare maatschap.

Stille maatschap

Een stille maatschap treedt niet naar buiten toe op als organisatie. Een voorbeeld is een maatschap tussen ouders en kind die samen een agrarische onderneming runnen.

Openbare maatschap

Een openbare maatschap neemt aan het rechtsverkeer deel onder een gemeenschappelijke naam. Hierdoor kan de maatschap ook als zodanig in rechte worden betrokken. Van een openbare maatschap wordt verder aangenomen dat ze een maatschapvermogen heeft dat losstaat van het privévermogen.

Een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent noemen we een v.o.f.

Bevoegdheden van de maten

In de maatschap zijn alle maten bevoegd om handelingen te verrichten die tot de normale gang van zaken van de onderneming worden gerekend (‘beheersdaden’), tenzij dit anders is afgesproken in de maatschapovereenkomst. Handelingen die buiten de normale activiteiten vallen, worden alleen gezamenlijk door de maten verricht (‘beschikkingshandelingen’). Denk hierbij aan de verkoop van de onderneming of het aangaan van hypothecaire leningen.