Naamloze vennootschap (N.V.)

Naamloze Vennootschap

Een N.V. is een vennootschap waarin het kapitaal in aandelen is verdeeld. Het belangrijkste verschil met een B.V. is dat de aandelen van een N.V. in principe vrij overdraagbaar zijn en niet op naam staan van een persoon. Een N.V. heeft rechtspersoonlijkheid.

De aandelen: aan toonder

Grote ondernemingen waarvoor veel vermogen van derden moet worden aangetrokken willen geen ‘besloten’ kring van aandeelhouders, zoals bij een B.V., waarbij de aandelen immers op naam zijn gesteld, het geval is.

De oplossing is een naamloze vennootschap waarbij de aandelen juist makkelijk verhandelbaar zijn. Voor een N.V. is het eenvoudig een beroep te doen op het beleggend publiek.

De aandeelhouders: beleggers

Bij een B.V. staan de aandelen op naam en zijn dus alle aandeelhouders bekend. De N.V. is de meest geschikte vorm voor grootschalig aandeelhouderschap. Het aandelenvermogen kan worden ingebracht door veel verschillende aandeelhouders, die niet allemaal bekend hoeven te zijn bij het bestuur. Een N.V. is de enige ondernemingsvorm die een beursnotering kan aanvragen.

Een N.V. oprichten

Een N.V. kun je alleen of met meerdere personen oprichten. In tegenstelling tot een B.V, waarbij geen minimaal oprichtingskapitaal nodig is, is bij de oprichting van een N.V. oprichtingskapitaal van minimaal € 45.000,- nodig. Het is wettelijk vastgesteld dat de oprichting van een N.V. bij notariële akte moeten plaatsvinden.

Neem eens contact op met een Formaat Notaris bij je in de buurt. Hij kan je alles vertellen over de voor- en nadelen van een N.V.