Nieuwbouwhuis kopen

Nieuwbouwhuis

Als je een nieuwbouwhuis hebt gekocht, heb je vaak al genoeg aan je hoofd. Daarbij zijn er bij een nieuwbouwproject veel partijen betrokken en spelen er dus ook veel belangen mee.

Een notaris is onafhankelijk en neemt je veel zorg uit handen. Hij regelt namelijk alle stukken én het geldverkeer.

De belangrijkste documenten die je nodig hebt zijn:

  • De algemene akte. Hierin staan de afspraken tussen de gemeente en de aannemer over het bouwterrein. Het gaat hier onder andere over kwesties als het gebruik van de woning of het gebouw (is het bijvoorbeeld bedoeld als school, woonhuis of bedrijfspand).
  • De koopovereenkomst. Dit document bevat alle gegevens over de bouwkavel.
  • De aanneemovereenkomst. Hierin wordt alles geregeld wat te maken heeft met de bouw van het huis.
  • De leveringsakte. Dit document heeft betrekking op de daadwerkelijke eigendomsoverdracht van de door jou gekochte bouwkavel. Je wordt automatisch (na levering) eigenaar van het huis dat erop wordt gebouwd.
  • De hypotheekakte. Dit is het contract tussen jou en je geldverstrekker (vaak de bank).

De geldstromen

De notaris draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele geldverkeer tussen alle belanghebbenden. Met de eigendomsoverdracht en financiering zijn belastingen, leges (kosten van overheidsinstanties) en andere kosten gemoeid.

Extra zekerheid: 5%-regeling

Met deze regeling kun je de aannemer aanzetten tot spoedig herstel van gebreken en tekortkomingen die je bij de oplevering van de woning constateert. Dit geldt ook voor gebreken of tekortkomingen die je binnen drie maanden na de oplevering constateert.

Op grond van deze regeling heb je het recht de laatste 5% van de aanneemsom in depot bij een notaris te storten als zekerheid voor het herstel van de gebreken en tekortkomingen zijnde de verplichtingen van de aannemer. Je hebt dit recht overigens ook indien de woning zonder gebreken wordt opgeleverd.

Omdat de aannemer er zeker van wil zijn dat hij volledig betaald wordt kan hij vervangende zekerheid stellen (bijvoorbeeld: een bankgarantie). In dat geval zal de notaris hem het depot uitbetalen.

De notaris zal het depot – voor zover je nog niet eerder met een uitbetaling hebt ingestemd – aan de aannemer betalen drie maanden na oplevering van je woning. Tenzij je aan de notaris laat weten dat je het depot wilt handhaven omdat er volgens jou nog gebreken zijn.

Het bedrag dat in depot blijft dient in dat geval in verhouding te staan tot de kosten van herstel van de resterende gebreken. Als je het depot wilt handhaven, zal het pas aan de aannemer worden uitbetaald zodra jij daarmee instemt. Of als een rechterlijk of arbitraal vonnis, dat bindend is voor jou en de aannemer, dat bepaalt.

Let op! Als achteraf blijkt dat je het depot ten onrechte hebt gehandhaafd, loop je de kans een schadevergoeding aan de aannemer te moeten betalen.

Niet zelf kiezen

Doorgaans krijgt de notaris opdracht van de aannemer/projectontwikkelaar om de eigendomsoverdracht van alle woningen in een nieuwbouwproject te begeleiden. Als koper kies je dus niet zelf je notaris.

Maar je kunt natuurlijk altijd je eigen Formaat Notaris om advies vragen. Daarnaast is het natuurlijk wel mogelijk dat jouw Formaat Notaris je hypotheek voor je regelt en samen met jou ondertekent. Hij stemt dat dan af met de project notaris.

Wil je meer informatie? Of een afspraak maken? Kijk dan hier welke Formaat Notarissen er in jouw omgeving zijn.