Schenkingen vooral van ouders aan vermogende kinderen

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

Vooral personen uit de meest vermogende huishoudens van Nederland doen schenkingen. Tussen 2007 en 2015 deden Nederlandse huishoudens gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar met gemiddeld een totale waarde van bijna 4,5 miljard euro per jaar. 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de 20 procent huishoudens met het meeste vermogen. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek naar schenkingen op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie.

Lees meer

Hogere Hogere hypotheekschuld bij huishoudens

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens is in het derde kwartaal van 2018 met 1 miljard euro gestegen tot 702 miljard euro. Dit is het zevende kwartaal op rij dat de hypotheekschuld toenam. Wel is de toename in het derde kwartaal de kleinste in deze periode.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/52/hogere-hypotheekschuld-bij-huishoudens

Vragen? Raadpleeg uw notaris of bel de notaristelefoon

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

De Notaristelefoon is de publieksinformatielijn van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). U kunt bij de Notaristelefoon terecht voor al uw algemene vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning, huwelijkse voorwaarden enzovoorts.  De medewerkers van de Notaristelefoon kunnen geen second opinion geven; zij horen namelijk alleen uw kant van het verhaal. Bij meer gedetailleerde vragen verwijzen zij u door naar een notaris.

http://www.notaris.nl/notaristelefoon

 

Marjolein Elings wordt eerste vrouwelijke voorzitter van Formaat Notarissen

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Formaat Notarissen op 9 november jl. is mr Marjolein Elings – van Hooijdonk, notaris bij Van Rhijn notarissen in Zeist, unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter voor Formaat Notarissen. Zij treedt aan in januari 2019 en wordt de eerste vrouwelijke voorzitter sinds de oprichting van Formaat Notarissen in 1999.

Mr Mathijs Tacken, notaris bij Van Wijk notarissen in Wassenaar, bekleedt sinds 9 november de rol van penningmeester.

Marjolein Elings is sinds 1 oktober 1997 werkzaam als notaris. Elings: “Als voorzitter wil ik streven naar (nog meer) heldere communicatie met de leden, betrokkenheid van de leden (verder) bevorderen en meehelpen met de uitwerking van initiatieven waar de leden behoefte aan hebben.”

Mathijs Tacken, sinds 1997 werkzaam in de notariële praktijk in Rotterdam en Den Haag en sinds 2007 notaris te Wassenaar. Net als Marjolein Elings ziet hij de toegevoegde waarde van een sterk samenwerkingsverband: “Collegialiteit en goede relaties met collega’s is essentieel. Zeker in een tijd waarin veranderingen voor de uitoefening van traditionele beroepen grote uitdagingen vormen. Het zal de Nederlandse notariskantoren niet lukken om daar zelf een oplossing voor te verzinnen of goed mee om te gaan; de krachten moeten gebundeld worden”.

.

Nationale Hypotheek Garantie aantrekkelijker door lagere premie en hogere kostengrens

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt in 2019 verlaagd. De premie voor het nieuwe jaar komt uit op 0,9% (was 1%) van de totale lening voor de nieuwe woning. Gelijktijdig wordt het kostenplafond voor de aankoop van huizen met NHG verhoogd naar 290.000 euro (was 265.000 euro).

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/30/nationale-hypotheek-garantie-aantrekkelijker-door-lagere-premie-en-hogere-kostengrens

 

Snel de WOZ-waarde van je huis vinden? Welkom bij het WOZ-waardeloket.

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

Dit WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Om te voorkomen dat dit loket wordt overbelast door massale afname, is een drempelmechanisme ingebouwd. Dit betekent dat er een maximum is gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijdsperiode mag opvragen.

De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de desbetreffende gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor deze WOZ-waarde.

De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de Basisregistraties adressen en gebouwen. Ook voor deze gegevens is de gemeente verantwoordelijk.

Gebruiksvoorwaarden loket WOZ-waarden woningen

https://www.wozwaardeloket.nl/

Onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen

Door | Nieuwsflitsen | Geen reacties

Dit onderzoek heeft betrekking op de regelgeving rondom toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen. De relatie van dit toezicht tot het nieuwe erfrecht neemt daarbij een belangrijke rol in. In dit onderzoek is gekeken naar het systeem van toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen in zijn geheel. In Deel I van dit rapport is verslag gedaan van dit onderzoek.

In Deel II van dit rapport zijn vier verschillende andere onderwerpen verder onderzocht, waarbij vermogensrechtelijke belangen van minderjarigen onder de loep genomen worden. Het betreft de regeling van het ouderlijk vruchtgenot, testamentair bewind bij minderjarigen, de som ineens als alimentatie-aanspraak voor een kind in het erfrecht en de werking van verjarings- en vervaltermijnen in ons recht bij minderjarigen.

Lees meer