Schenken & nalaten

Estate planning

Wil je je familielid helpen die in financiële nood zit. Of misschien wil je je kinderen te hulp schieten bij hun studie of de aankoop van een huis. Als je tijdens je leven een bedrag aan iemand schenkt, ‘op papier schenken’ heet dat, kan dat ook nog fiscaal voordeel opleveren.

Schenken en belasting

Als je aan iemand een bedrag schenkt, moet je daarover meestal schenkbelasting betalen. Er zijn een aantal vrijstellingen, zoals een jaarlijks bedrag aan je kinderen of kleinkinderen. Ook kun je eenmalig een groter bedrag aan je kinderen schenken, mits de schenking wordt besteed voor een studie of eigen woning.

Vrijstellingen erfbelasting 2019

Verkrijging door:
partners€ 650.913
kinderen en kleinkinderen€ 20.616
zieke en gehandicapte kinderen€ 61.840
ouders€ 48.821
anderen€ 2.173

Vrijstellingen schenkbelasting 2019

Verkrijging door:
kinderen€ 5.428
kinderen 18-40 jaar (eenmalig)€ 26.040
kinderen 18-40 jaar (eenmalig)
indien schenking wordt aangewend voor studie
€ 54.246
kinderen en anderen 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor eigen woning (onder voorwaarden)€ 102.010
anderen€ 2.173

Tarieven 2019

Gedeelte van
de belaste verkrijging tussen:
Tariefgroep I
partner / kinderen
Tariefgroep Ia
kleinkinderen
Tariefgroep 2
overige verkrijgers
%%%
0124.727010018030
124.727en hoger12.4722022.4503637.41840

Download erf- en schenkbelasting tarievenkaartje 2019

Vragen?

Heb je vragen over schenken? Wil je dit jaar nog een bedrag schenken aan je kinderen? Neem dan contact op met je Formaat Notaris.