Stichting

Stichting oprichten

Wil je geld inzamelen voor een goed doel? Hier kun je het beste een stichting voor oprichten.

De kenmerken van een stichting zijn:

  • Een stichting heeft geen leden, anders dan bij een vereniging.
  • Het stichtingsdoel mag niet zijn het verschaffen van uitkeringen aan de oprichters of aan personen die deel uitmaken van organen van de stichting (zoals het bestuur).
  • De stichting wordt over het algemeen geleid door één orgaan: het bestuur.
  • Het bestuur hoeft doorgaans geen verantwoording aan anderen af te leggen, maar is wel verantwoordelijk in geval van wanbestuur.
  • Zodra het doel van de stichting is bereikt of als er geen middelen meer aanwezig zijn om het doel te kunnen verwezenlijken, zal de stichting worden ontbonden.

De statuten

De stichting wordt altijd opgericht bij notariële akte, die de statuten van de stichting bevat. In de statuten staat onder meer hoe het bestuur wordt gevormd en wat haar bevoegdheden zijn. Ook staat hierin het doel van de stichting vermeld dat met behulp van het vermogen dat daarvoor bestemd is verwezenlijkt wordt. Net als bij een vereniging zijn de bestuursleden na de inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel niet meer persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de stichting.

De rol van een Formaat Notaris

Naast het verzorgen van de notariële akte kan de Formaat Notaris je ook helpen bij het opstellen van de statuten. Zo weet je zeker dat ze juridisch correct zijn. Tevens zorgt hij ervoor dat de opgerichte vereniging met de statuten en het bestuur wordt ingeschreven in de kamer van Koophandel. Bovendien kun je bij hem terecht voor een ‘periodieke controle’ van de statuten. Tenslotte wil je natuurlijk wel dat ze up-to-date blijven.

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op met een Formaat Notaris bij jou in de buurt.