Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe zorg ik dat ik mijn nalatenschap goed heb geregeld?

Voor een belangrijk deel kun jij je nalatenschap in een testament regelen. Een testament is een door de notaris opgestelde (laatste) wilsbeschikking waarin je wensen met betrekking tot hetgeen er na je overlijden met jouw nalatenschap moet gebeuren. Als je geen testament hebt gaat de nalatenschap naar de wettelijke erfgenamen. Een testament is dus alleen nodig als je hiervan af wilt wijken. Bijvoorbeeld als je een erfgenaam wilt onterven, of als je legaten (geldbedragen of bepaalde voorwerpen uit de nalatenschap) wilt nalaten aan bepaalde mensen of aan een goed doel. Ook het aanwijzen van een executeur is een belangrijke beschikking die je bij testament dient te maken.

Hoe wordt een nalatenschap afgewikkeld?

De procedure voor het afwikkelen van een nalatenschap bestaat uit drie onderdelen:
1. Afgeven van de verklaring van erfrecht
2. Indienen van de aangifte erfbelasting
3. Vaststellen waar ieder recht op heeft, veelal gevolgd door een definitieve verdeling van alle goederen

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht (VVE) is een verklaring waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij bijvoorbeeld recht hebben op het banktegoed van de overledene.

Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht is bijna altijd nodig. In sommige gevallen kan er bij een bank ook zonder VVE gelden worden overgeboekt. De bank kan je hierover informeren. Bij de verkoop en levering van een tot de nalatenschap behorend registergoed (bijvoorbeeld een woonhuis), zal een verklaring van erfrecht altijd noodzakelijk zijn.

Wie maakt een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht wordt door een notaris opgemaakt. Iedereen kan een notaris verzoeken om een verklaring van erfrecht af te geven, meestal gebeurt dit in onderling overleg tussen de familieleden.

Welke werkzaamheden verricht de notaris voordat hij een verklaring van erfrecht kan afgeven?

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken, onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier worden alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen (testamenten) van de overledene in kaart gebracht.

Hoeveel tijd heeft de notaris nodig om een verklaring van erfrecht af te geven?

Doorgaans zal deze procedure niet lang duren. Echter als er veel erfgenamen zijn of als de erfgenamen moeilijk te vinden zijn, kan het enkele weken of zelfs maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting (voor 1 januari 2010 ‘successierecht’ genoemd) is een belasting die jouw nabestaanden betalen over hetgeen zij van de overledene erven. De hoogte van de belasting hangt af van de hoogte van de erfenis en de mate van familieverwantschap met de overledene: hoe meer verwant, hoe lager het tarief. De aangifte erfbelasting moet gedaan worden binnen acht maanden na het overlijden.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn nabestaanden zo min mogelijk erfbelasting verschuldigd zijn?

Om niet onnodig veel erfbelasting te betalen, is een goed en doordacht testament belangrijk. Een notaris is op de hoogte van de wetgeving en kan je vaak veel geld besparen. Een andere, eenvoudige manier om erfbelasting te vermijden is schenken bij leven. Ook hierover kan de notaris je informeren.

Is mijn testament nog wel up-to-date?

Het is verstandig om je testament elke drie jaar te laten nakijken door een notaris. Formaat Notarissen biedt hiervoor de Testament Scan aan. Daarnaast is het goed om je te laten adviseren als er tussentijds belangrijke veranderingen zijn in jouw persoonlijke omstandigheden.

Wat is voogdij?

Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. Een voogd moet 18 jaar of ouder zijn en mag niet onder curatele staan of aan een geestelijke stoornis lijden. Voogdij kan door één voogd of door twee voogden samen (gezamenlijke voogdij) worden uitgeoefend.

Hoe regel ik de voogdij over mijn kind(eren)?

De wetgever heeft bepaald dat voogdij alleen kan worden vastgesteld in een uiterste wilsbeschikking (meestal een testament). Daarvoor zul je dus naar de notaris moeten om één of twee personen aan te wijzen als voogd. Dit is zelfs al mogelijk voordat het kind geboren is.

Wie kan het voogdijschap vastleggen?

Je kunt het voogdijschap pas vastleggen wanneer je het gezag hebt over een kind. Gehuwde (of partner geregistreerde) ouders hebben van rechtswege het gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen die tijdens hun huwelijk (of partnerschap) geboren zijn. Een moeder heeft altijd het gezag (ook al is zij ongehuwd). Een ongehuwde vader kan het gezag pas krijgen (samen met de moeder) na een verzoek aan de rechter.
Let op: dit staat los van de erkenning door de (ongehuwde) vader. Door erkenning ontstaan er immers familierechtelijke betrekkingen tussen de vader en het kind. Op grond van deze familierechtelijke betrekkingen erft het kind van de vader (en mogelijk omgekeerd) en ontstaan er onderhoudsverplichtingen. Wel is het zo dat een vader die het kind heeft erkend, veel sterker staat als hij het (mede-)gezag opeist. Kortom, voor het aanvragen van het gezamenlijke gezag hoeft een ongehuwde vader zijn kind niet erkend te hebben, maar het helpt wel.

Moet er van tevoren over de benoeming gesproken worden met de voogd?

Het is aan jou om dit te bepalen. Het is in ieder geval niet verplicht om de persoon in kwestie in te lichten. De persoon die bij testament is benoemd tot voogd kan namelijk afzien van de voogdij. Hij of zij kan de benoeming weigeren. In dat geval zoekt de rechter een ander geschikt persoon.

Is een peetoom of peettante automatisch voogd?

Als jij wilt dat zij bij het overlijden van de ouders als voogd optreden, dan moet dat altijd in een testament geregeld worden. Lees meer

Wat zijn de rechten en plichten van de voogd?

Er is een verschil tussen de rechten en plichten van één voogd en die van gezamenlijke voogden.

Als je alleen de voogdij hebt, dan kun je het kind/de kinderen zelf verzorgen en opvoeden, maar hiertoe ben je niet verplicht. Je hebt dan geen onderhoudsplicht, maar je bent wel verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Als er sprake is van gezamenlijke voogdij, dan is er wel een onderhoudsplicht naar het kind toe.

Wanneer eindigt de voogdij?

De voogdij eindigt als het kind 18 jaar wordt of eerder trouwt. Als de voogd overlijdt zal de rechter een nieuwe voogd benoemen.

Welke meerwaarde heeft een Formaat Notaris?

Voor het regelen van zaken die gecompliceerd zijn – door wetgeving of belastingregels -, kun je het beste de hulp van een professional inschakelen. Daarnaast zijn er zaken die voor jou heel belangrijk zijn en die je goed wilt vastleggen.

Een Formaat Notaris zal niet simpelweg een standaard testament of standaard hypotheekakte voorzien van je naam. De meerwaarde die een Formaat Notaris biedt is dat hij goed inventariseert wat je wensen zijn.

Vervolgens bespreekt hij uitgebreid de mogelijkheden. Ook legt hij alles haarfijn uit en neemt hij net zolang de tijd voor je totdat alles duidelijk is.

Bovendien is een Formaat Notaris deskundig op velerlei gebied, zowel zakelijk als persoonlijk. Als fiscaal-juridisch adviseur weet hij als geen ander jouw wensen te vertalen naar de best passende oplossing, binnen de wettelijke mogelijkheden. Lees meer

Welke extra’s biedt Formaat Notarissen?

Met speciaal ontwikkelde producten en diensten biedt een Formaat Notaris jou een groot aantal ondersteunende en aanvullende extra’s.

Zoals de gratis Overlijdensrisico Bescherming (ORB). Deze unieke service dekt het financiële risico in de periode tussen de ondertekening van de koopakte en de daadwerkelijke overdracht van de woning.

Twijfel je over de noodzaak van een testament? Doe de speciaal door Formaat Notarissen ontwikkelde Testament Test en je weet het!

Wil je dat je notaris eens in de drie jaar je testament controleert en je informeert over wetswijzigingen die voor jou van belang zijn? Vraag dan een Formaat Notaris eens naar de Testament Scan aan! Deze service krijg je gratis bij het afsluiten van een testament. Zo beschik je altijd over een juist testament. Bovendien kost het je niets extra.

Je Formaat Notaris is ook een specialist in Estate-planning. Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. De Formaat Notaris adviseert je over de juridische en fiscale overgang en de instandhouding van je (familie) vermogen.

Ook bij de afwikkeling van je nalatenschap ná overlijden, kan de Formaat Notaris een belangrijke rol vervullen. Het deskundige advies van je Formaat Notaris levert jou en/of je nabestaanden veelal een aanzienlijk voordeel op.

Voor waardevolle adviezen betreffende je samenwonengeregistreerd partnerschap of huwelijk ben je bij de Formaat notaris aan het juiste adres. Je Formaat notaris verdiept zich in jouw persoonlijke situatie en geeft jou en je partner een op maat gesneden advies.

Je Formaat notaris heeft de kennis en jarenlange ervaring voor een eerlijke en onpartijdige afwikkeling van (echt)scheidingen.

Als ondernemer neem je regelmatig belangrijke beslissingen. De Formaat notaris kan je hierbij adviseren. Denk daarbij aan:
– de start van een onderneming,
– de keuze van een (andere) rechtsvorm,
– een zakelijke financiering, en
– de beëindiging of overdracht van een onderneming.

Uiteraard legt de Formaat notaris al deze zaken ook op een juridisch correcte wijze vast.