Vennootschap onder firma (v.o.f.)

Vennootschap onder Firma

De v.o.f. is een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent. Je werkt samen met één of meerdere partners (vennoten) en allemaal breng je iets in: vermogen, goederen, je eigen inzet als arbeidskracht en/of goodwill.

Het vennootschapsvermogen

Net als bij een openbare maatschap, wordt bij de v.o.f. onderscheid gemaakt tussen de vennootschaps- en de privévermogens van de vennoten. Daarvoor gelden de volgende richtlijnen:

  • Het vennootschapsvermogen bestaat in eerste instantie uit het vermogen dat door de vennoten wordt ingebracht bij de oprichting.
  • Het vennootschapsvermogen kan later aangroeien door gemaakte winsten of doordat vennoten kapitaal bijstorten op een later tijdstip.
  • Het vennootschapsvermogen is alleen bedoeld voor de schuldeisers van de v.o.f.
  • Privéschuldeisers van de vennoten kunnen zich niet verhalen op het vermogen van de v.o.f.
  • Faillietverklaring van de v.o.f. brengt wel het faillissement van de vennoten met zich mee.
  • Andersom is het niet zo dat een faillietverklaring van een vennoot automatisch het faillissement van de v.o.f. inhoudt.

Bevoegdheden van de vennoten

In een v.o.f. is iedere vennoot bevoegd namens de v.o.f. te handelen, tenzij dat anders is vastgelegd in de vennootschapsakte. Wanneer een vennoot iets doet dat buiten het doel van de v.o.f. valt, dan is alleen hij daarvoor verantwoordelijk en niet de v.o.f. als geheel. Dat geldt ook voor vennoten die iets doen waar ze volgens de overeenkomst niet toe bevoegd zijn.

Een bijzondere verschijningsvorm van de v.o.f. is de commanditaire vennootschap (c.v.), waarbij een financier als vennoot deelneemt.