Vereniging

Vereniging oprichten

Beoefen je samen met anderen een sport of hobby of streef je een specifiek belang na?

Dan is een vereniging waarschijnlijk de beste keuze.

De kenmerken ervan zijn:

• Een vereniging heeft leden (dit is het grote verschil met een stichting).
• Een vereniging is een ‘rechtspersoon’ met een bepaald doel, dat in ieder geval niet mag zijn ‘het vervullen van behoeften van de leden’.
• De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
• Een vereniging wordt opgericht door twee of meer personen.

Oprichting bij notariële akte

Een vereniging wordt bij notariële akte opgericht. Dit heeft een aantal voordelen:
• De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden.
• De vereniging kan registergoederen op naam krijgen en ook erfgenaam zijn.

De statuten

De statuten worden in de oprichtingsakte opgenomen. Hierin staat het doel van de vereniging omschreven, hoe het bestuur wordt gevormd en hoe ledenvergaderingen worden georganiseerd. De statuten vermelden ook de rechten en plichten van de vereniging tegenover de leden en omgekeerd.

De rol van een Formaat Notaris

Naast het verzorgen van de notariële akte kan de Formaat Notaris je ook helpen bij het opstellen van de statuten. Zo weet je zeker dat ze correct zijn. Tevens zorgt hij ervoor dat de opgerichte vereniging met de statuten en het bestuur wordt ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Bovendien kun je bij hem terecht voor een ‘periodieke controle’ van de statuten. Tenslotte wil je natuurlijk wel dat ze up-to-date blijven.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact op met een Formaat Notaris bij jou in de buurt.